Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Klachten

U heeft een klacht? Dit mag u van ons verwachten:
De medewerkers van het Marnix College vinden het belangrijk dat de leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over het werk van de school. Toch gaat er af en toe wat mis. Als u vindt dat de school of een van haar medewerkers onjuist of onzorgvuldig gehandeld heeft, dan hopen wij dat u dat met ons bespreekt. Wij horen het graag als u van mening bent dat de school of één van haar medewerkers niet doen wat beloofd is. Wij vinden het vervelend dat u niet tevreden bent, maar zien uw klacht ook als suggestie voor verbetering.

 

Hoe gaan wij om met klachten?
Als u ontevreden bent of een klacht heeft, bespreekt u dat eerst met de betrokken medewerker. Indien de klager dat op prijs stelt, stuurt de ontvanger van de klacht de klager binnen vijf werkdagen een schriftelijke reactie. In de meeste gevallen leidt dit eerste gesprek al tot de oplossing van uw klacht. Mocht u er samen met de medewerker niet uitkomen, dan informeert u de leidinggevende van de betrokken werknemer, vaak de afdelingsleider.
De afdelingsleider neemt binnen vijf werkdagen contact met u op. Dat kan telefonisch gebeuren, maar ook per e-mail. De afdelingsleider vormt zich een beeld van de klacht door hoor en wederhoor toe te passen. Hij/zij luistert naar uw verhaal of bestudeert uw beschreven klacht. Hij hoort ook de betrokken medewerker. In veel gevallen wordt de klacht opgelost. Indien de klager dat wenst, ontvangt hij/zij een schriftelijke reactie van de afdelingsleider. Is de klacht nog niet opgelost, dan wendt u zich tot de directie.

De directie neemt binnen vijf werkdagen contact met u op. Dat kan telefonisch gebeuren, maar ook per e-mail. De directie vormt zich een beeld van de klacht door hoor en wederhoor toe te passen. Zij luistert naar uw verhaal of bestudeert uw beschreven klacht. Zij hoort ook de betrokken medewerker en afdelingsleider. In veel gevallen wordt de klacht opgelost. U ontvangt een schriftelijke reactie van de directie.

Pas wanneer zelfs in dit stadium de klacht niet tot uw tevredenheid opgelost is, kunt u een beroep doen op de landelijke klachtencommissie waarbij het Marnix College aangesloten is. De contactgegevens van deze landelijke klachtencommissie zal de administratie van het Marnix College u op uw verzoek doen toekomen.

 

De vertrouwenspersoon
Soms kan een klacht van dien aard zijn, dat u die niet met de betreffende medewerker zelf of met zijn/haar leidinggevende durft, kunt of wilt bespreken. U moet dan bv. denken aan klachten op het gebied van (seksuele) intimidatie of machtsmisbruik. In dat geval kunt u contact zoeken met de vertrouwenspersonen van de school. Hun namen zijn mevr. van den Brink en dhr. Kraag en hun telefoonnummers zijn te vinden in de schoolgids (PDF-bestand). De vertrouwenspersonen kunnen u helpen uw klacht te verhelderen. Ze kunnen ook bemiddelen of u ondersteunen bij het indienen van uw klacht. De twee aan het Marnix College verbonden vertrouwenspersonen hebben ieder hun eigen expertise. Mevr. van den Brink is gespecialiseerd op het gebied van seksuele intimidatie. Dhr. Kraags inzet is breder.

Welke klachten nemen wij niet in behandeling?
Als uw klacht gaat over een gebeurtenis die meer dan één jaar geleden plaatsgevonden heeft, kunnen de medewerkers van de school uw klacht niet meer in behandeling nemen. Heeft u klachten over de beoordeling van toetsen, dan kunt u alleen terecht bij de betreffende docent. De school kent geen systeem van second opinion als het gaat om de beoordeling van toetsen, of die nu wel of niet tot het examen behoren. Heeft u klachten over de beoordeling van toetsen die tot het eindexamen horen, dan geldt het examenreglement. U kunt dit reglement vinden in het PTA dat jaarlijks aan alle examenkandidaten wordt uitgereikt.