Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Brugklassen

 Het Marnix College heeft vier verschillende brugklassen:
 
• een mavo/havo-brugklas
• een havo/vwo-brugklas
• een gymnasiumbrugklas
• een tweetalige vwo-brugklas

Op het Marnix College zit je maar één jaar in de brugklas. Je stroomt snel door naar een voor jou geschikt schooltype. In het tweede leerjaar volgt in principe iedereen het onderwijs dat qua tempo en niveau het best bij hem of haar past.

De brugklassers krijgen samen met tweedeklassers les in een apart gebouw: het Marnix College Junior. Het Junior ligt tegenover het hoofdgebouw van het Marnix. Omdat het Junior niet groot is, leer je snel de andere brugklassers en je docenten kennen. Om de overgang naar de middelbare school een beetje gemakkelijker te maken, doe je in de eerste week mee aan de begroetingsdagen.

De heer Wouter Vink is verantwoordelijk voor de brugklassen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0318 – 655045, of via e-mail: W.Vink@marnixcollege.nl

 

Na de brugklas
Aan het eind van de brugklas gaan de leerlingen van de mavo/havo brugklassen en van de havo/atheneum brugklassen afhankelijk van hun resultaten naar de mavo, de havo of het atheneum. Leerlingen van het gymnasium en van het tvwo beginnen gewoon met dezelfde klas aan het tweede jaar.