Welkom bij het Marnix College

Niet zomaar een school

ICT-rijk onderwijs

Goed onderwijs op het Marnix College

Het Marnix College staat voor gedegen, innovatief onderwijs van hoge kwaliteit dat leerlingen de ruimte biedt zich te ontplooien en hen voorbereidt op het zelfstandig en verantwoordelijk functioneren in de maatschappij en op een succesvolle aansluiting op het vervolgonderwijs. Dat zijn beloftes die het Marnix College doet aan haar leerlingen en die alleen waargemaakt kunnen worden als ons onderwijs van hoog niveau is. Voor leerlingen is goed onderwijs van wezenlijk belang om actief mee te doen in de maatschappij van de toekomst.

 

 

De leerling voorbereiden op de toekomst
Onze leerlingen dienen nieuwe vaardigheden te leren, die in de toekomst onmisbaar zijn en die passen bij de tijd waarin zij straks leven. Een ICT-rijkere omgeving in het huidige onderwijs draagt hieraan bij. Een juiste inzet en dosering van ICT kan ervoor zorgen dat de motivatie toeneemt, de leerprestaties verbeteren en het leerproces efficiënter wordt. We kunnen als docenten beter inspelen op een behoefte aan meer individuele aandacht en er zijn meer mogelijkheden tot differentiatie in het (zelfstandig) leren. Als laatste zijn we in staat om nog beter en sneller aan te sluiten op de actualiteiten en de belevingswereld van onze leerlingen. Wij creëren een omgeving waarin we onze leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereiden op de toekomst.

 

Het Marnix groeit mee
Aankomend schooljaar 2017-2018 is er de mogelijk je aan te melden voor een havo/vwo-brugklas mét een iPad. Daarnaast blijft de mogelijkheid je aan te melden voor een 'gewone' havo/vwo-brugklas bestaan. Sinds 2012 bieden wij in de gymnasiumstroom ICT-rijk onderwijs aan, een klas met een iPad. Wij maken ons als school sterker en bereiden de leerlingen beter voor op de veranderende toekomst.

 

Spelregels m.b.t. het aanmelden van uw zoon of dochter voor de havo/vwo-brugklas met de iPad
Wanneer u uw kind aanmeldt voor de havo/vwo-brugklas die gebruik gaat maken van de iPad, dient u rekening te houden met de volgende zaken:

- Het Marnix College kiest ervoor om deze ICT-rijkere vorm van onderwijs uit te breiden in twee hv-brugklassen. Het minimum aantal aanmeldingen voor deze brugklassen moet daarom 50 leerlingen groot zijn.

- Het maximum aantal aanmeldingen voor deze twee klassen is vastgezet op 60 leerlingen. Bij overschrijding van dit aantal zal worden geloot onder de aanmeldingen wie kan deelnemen aan deze hv-brugklassen.

- Wanneer uw zoon/dochter is aangenomen voor één van deze specifieke brugklassen volgt er nog vóór de zomervakantie een speciale ouderavond voor alle ouders van de leerlingen die toegelaten zijn tot deze hv-brugklassen én de gymnasiumbrugklas. Docenten en leerlingen zullen voorbeelden uit de praktijk laten zien en er zullen praktische zaken besproken worden.

- Om alvast één belangrijke vraag te beantwoorden: u als ouder schaft de iPad voor uw kind aan en sluit, desgewenst, een passende verzekering af. Het Marnix College doet de rest.

 

Ruimte voor vragen

Heeft u vragen over ICT-rijk onderwijs? Mail uw vraag dan naar W.Vink@marnixcollege.nl (afdelingsleider brugklassen) of G.Verbeek@marnixcollege.nl (afdelingsleider gymnasium & tvwo klas 2, 3, 4). U kunt uw vragen ook stellen tijdens ons Open Huis op donderdag 2 februari 2017. Er zullen hier speciale voorlichtingsrondes voor worden georganiseerd.