Welkom bij het Marnix College

Niet zomaar een school

Bestuur

Het Marnix College is een bijzondere school uitgaande van de Stichting Marnix College. Het College van Bestuur van de Stichting Marnix College bestaat uit dhr. Leo Spelt en mevr. Josephie Brefeld en is conform de Wet op het Voortgezet Onderwijs het bevoegd gezag van de school. Bij de uitoefening van het gezag laat het College van Bestuur zich adviseren door de afdelingsleiders en, via de medezeggenschapsraad, door het personeel, de ouders en de leerlingen.
Het College van Bestuur vormt tevens de directie van de school en geeft leiding aan het managementteam dat gevormd wordt door de afdelingsleiders.
 

mevr. Josephie Brefeld (plv. rector) en dhr. Leo Spelt (rector)