Welkom bij het Marnix College

Niet zomaar een school

Schoolleiding

De schoolleiding wordt gevormd door het College van Bestuur (tevens rector en plv. rector) en de afdelingsleiders. De dagelijkse leiding van de school berust bij de afdelingsleiders die ieder verantwoordelijk zijn voor (de organisatie en de kwaliteit van) het onderwijs en de begeleiding in hun afdeling.

 

v.l.n.r.: Dhr. Leo Spelt (rector), dhr. Wouter Vink, dhr. Gijs Verbeek, dhr. Hille Wijnen, mevr. Margreet Braams, dhr. Hennie Stevens, mevr. Josephie Brefeld (plv. rector), dhr. Sander Hoogteijling