Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Aanmelding, toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen (algemeen)

Aanmelding, toelating en plaatsing van brugklasleerlingen voor een nieuw schooljaar

De aanmeldingsprocedure voor nieuwe brugklasleerlingen wordt ieder jaar rond december duidelijk zichtbaar en gemakkelijk vindbaar op de website gepubliceerd. Leerlingen die voor de brugklassen worden aangemeld na de in deze procedure opgenomen laatste mogelijkheid van aanmelding, worden in principe op een wachtlijst geplaatst. Indien na afhandeling van de tijdig aangemelde leerlingen nog plaats voor leerlingen is binnen de beschikbare personele formatieruimte van de school, worden de aanmeldingen van de wachtlijst in volgorde van binnenkomst behandeld. Door de toelatingscommissie wordt besloten of de betrokken leerlingen worden toegelaten en waar zij vervolgens geplaatst kunnen worden.

Aanmelding, toelating en plaatsing van leerlingen klas twee en hoger voor een nieuw schooljaar

Aanmeldingen voor toelating in het nieuwe schooljaar van nieuwe leerlingen voor alle andere klassen dan de brugklas worden vanaf 1 maart in principe op een wachtlijst geplaatst. Over toelating wordt door de afdelingsleider besloten op grond van de door de leerling tot dan toe behaalde prestaties, het advies van de afleverende school en de mogelijkheid de leerling te plaatsen zonder dat dit personele gevolgen heeft.
Indien na afhandeling van de uitkomsten van de bevorderingsvergaderingen aan het eind van het schooljaar nog plaats voor leerlingen is binnen de beschikbare personele formatieruimte worden de aanmeldingen van de wachtlijst in volgorde van binnenkomst per afdeling en leerjaar behandeld en wordt besloten of de betrokken leerlingen toegelaten en geplaatst kunnen worden. Over toelating wordt door de afdelingsleider besloten op grond van de door de leerling tot dan toe behaalde prestaties, het advies van de afleverende school en de mogelijkheid de leerling te plaatsen zonder dat dit personele gevolgen heeft.

Aanmelding, toelating en plaatsing van nieuwe leerlingen tijdens een lopend schooljaar

Aanmeldingen voor directe plaatsing in het lopende schooljaar van nieuwe leerlingen voor alle klassen, worden tot 1 maart onmiddellijk behandeld. Over toelating wordt door de afdelingsleider beslist op grond van de door de leerling tot dan toe behaalde prestaties, het advies van de toeleverende school, de informatie die de ouders aanleveren en de mogelijkheid de leerling te plaatsen zonder dat dit personele/formatieve gevolgen heeft.