Welkom bij het Marnix College

Samen School Maken

Verzekeringen

De school gaat ervan uit dat de leerlingen via het gezin minimaal WA verzekerd zijn. De school heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. De dekking geldt gedurende de schoolactiviteiten, alsmede gedurende 1 uur hiervoor of hierna, of zoveel langer als het rechtstreeks komen naar en het gaan van schoolactiviteiten vergt. De verzekering geeft in bepaalde gevallen een aanvullende vergoeding voor zover de ziektekostenverzekeraar de medische kosten niet volledig vergoedt.

Daarnaast heeft de school geen doorlopende reisverzekering voor schoolactiviteiten afgesloten. Wij adviseren daarom  leerlingen geen waardevolle zaken mee te nemen op reizen en excursies.

Mocht er iets fout gaan, dan is het (om een aanspraak op een vergoeding door enige verzekering te kunnen maken) belangrijk om een “voorval/ongeval” direct te melden. Een formulier daarvoor is verkrijgbaar bij de administratie. Een aanvraag voor een vergoeding kan op een later tijdstip ingediend worden. Overigens is de school geen partij in de verdere afhandeling tussen u en de verzekeraar.
Reizen, excursies e.d. zijn schoolactiviteiten waarbij in principe bovenomschreven verzekeringen van toepassing zijn. Wilt u toch bv. bagage verzekeren, dan dient u hiervoor zelf zorg te dragen.
Mocht er iets fout gaan, denk dan t.b.v. de verzekering aan het aanvragen van een doktersverklaring en/of van een bewijs van aangifte bij de politie.